artija.net # Biblioteka
elektronski zapis pisanih i vizuelnih umetnosti
Elektronska
biblioteka
ARTiJA

Knjige » Prikazi

Autori » Reči i dela

ARTiJA - Biblioteka - Zoran Vasić

Autori » Reči i dela

Zoran Vasić

Zoran Vasić

Rođen je 4.2.1966. godine u Loznici. Završio je osnovnu i srednju školu u Ljuboviji i Šapcu. Višu poslovnu u Beogradu. Objavio je dve zbirke pesama “Ivanjske zvezde” (epistole) (Srpska knjiga, Ruma, 2003) i “Sumanuti” (Srpska knjiga, Ruma, 2003). Član je Umetničke asocijacije “Klub 9”.
Živi i radi u Beogradu.

SUMANUTI poema (pesme)
(Srpska knjiga, Ruma, 2003.)
Sumanuti

Poema Sumanuti Zorana Vasića, ostvarena u obliku poetskog dijaloga i dramaturške podeljenosti poetskih gledišta (Kum Ljubavi - (duh istine), Lucifer - (vrhovni đavo), Dajmonion - (kaluđer)), u devet pevanja, devet baklji dobra i zla, varira večnu temu borbe dobra i zla u stvarnom svetu. Međutim, dramaturško-poetsko gledište je samo jedan sloj tumačenja u ovoj maloj, ali značenjem, metaforikom i simbolikom veoma bogatoj poemi. Zoran Vasić uvodi još nekoliko nivoa tako da je svako pevanje određeno i astrološkim gledištem - planetom sunčevog sistema i, što nije manje važno, naprotiv, naslovom koji u sebi nosi opis poetskog i metafizičkog zapleta, koji pevanja koja slede neizostavno nose. Sonetni oblik i versifikacijska disciplina čine poemu celovitom i, bez obzira na tradicionalnu formulaciju simbola i poetičku arhitektoniku, veoma modernom i savršenom. Traganje za uzvišenijim odnosima između poetskog iskaza i pesničke slike (simbola) uslovljava nove kvalitativne i stvaralačke naglaske pesmotvoračkog zahvata Zorana Vasića u odnosu na prethodnu knjigu, iako dodirne tačke, pre svega u unutrašnjoj tragici i dramaturgiji iskušenja pesnikovih, svakako postoje. Odanost zaumnim jezičkim suštinama, “jezikoslovlju” i zatvorenosti značenja svrstavaju ovog pesnika u mali i autohron krug stvaralaca koji poslednjih nekoliko decenija stvaraju uprkos dominantnim i vladajućim modama i “izmima” u srpskoj poeziji i književnosti, odani jedino suštinskom gledištu poezije i pesmi kao arhetipskoj matrici - početku i kraju pesnikove emocije. ...

Petar V. Arbutina

... Vreme će pokazati da li je ovo prelomni trenutak u rađanju jedne nove osećajnosti u savremenoj srpskoj poeziji. Lično, iskreno verujem u to. Zoranov glas je neovdašnji, a samosvojan i prisan, to je nemušti bol koji je pokvario krikom pesme, a rođen je tragičnim, preranim odlaskom voljene žene, jer je jedino bol mogao iznenaditi čudesne stihove. Što bi rekao Dobrica Cesarić:

Slabašnu djecu radost rađa
i njezin porod brzo Gine,
a djeca rasplamsana bolom
gore kô svjetla za daljine!

Našem mladom pesniku Zoranu Vasiću želimo da uvek bude to - trajno svetlo u daljini.

 

Slobodan B. Đurović

Deo poeme (pesme)

IVANJSKE ZVEZDE poezija (epistole)
(Srpska knjiga, Ruma, 2003.)
Ivanjske zvezde

... U “Ivanjskim zvezdama” sluh za detalj i jezičku tananost i semantička celovitost motiva samo govori u prilog tezi daje pesma put ka spoznaji. Istine a pesničko delo središte u koje se slivaju i iz koga polaze književna pravila, i u kojem se otkrivanjem tajnih šifara spoznaje celovitost književnosti i istinskog života.

Petar V. Arbutina

... Zoran Vasić, čarobnjak pesničke reči, kroz dvadesetšest pesama prepunih simbola bistroumljem, a nadasve maštom, čini tu opsednutost ljubavi Ivanom, u čudnu geografiju zavičaja, da bi je od mesne, omeđene pretvorio u opšte pojmove u službi stvarne nepatvorene ljubavi. ...

Zoran Andrijašević

Pesme (epistole)